A Textrade Kft. Általános Szerződési Feltételei

A TEXTRADE Kft. (székhely: 8043 Iszkaszentgyörgy, Városkapu Üzletház hrsz. 622/1., cégjegyzékszám: 07-09-013750, adószám: 14119888-2-07) által, a darálék megnevezésű áru eladása vonatkozásában kötött adásvételi szerződésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, illetve a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak az irányadók. A jelen Általános Szerződési Feltételek az adásvételi szerződések elválaszthatatlan részét képezik.

 1. Értelmező rendelkezések

A jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során

 1. „Adásvételi szerződés”: az „Eladó és Vevő között létrejött, a „Darálék” eladására, illetve megvételére vonatkozó adásvételi szerződés, amely szerződés létrejöttéhez szükséges a „Darálék” mennyiségére, vételárára és a szállítás időpontjára kiterjedő ajánlattétel szóbeli jognyilatkozatként telefon útján, az ajánlat elfogadása pedig a kiküldött díjbekérőn feltüntetett összeg megfizetésével történik; A vételár megfizetésével az adásvételi szerződés létrejön.
 2. „Darálék”: az „Adásvételi szerződés” tárgyát képező, darálék megnevezésű áru;
 3. „Eladó”: a TEXTRADE Kft. (székhely: 8043 Iszkaszentgyörgy, Városkapu Üzletház hrsz. 622/1., cégjegyzékszám: 07-09-013750, adószám: 14119888-2-07);
 4. „Vevő”: az „Eladóval” a „Darálék” megvásárlására adásvételi szerződést kötő vevő.
 5. A „Darálék” összetétele, tárolása
 • Vevő a vételár megfizetésével tudomásul veszi, hogy a „Darálék” újrahasznosított anyagból készül, ezért maximum 1.5 %-ban tartalmazhat idegen (nem textil) anyagot.
 • Vevő a vételár megfizetésével tudomásul veszi, hogy a „Darálék” túlnyomó többségében szintetikus anyagokat tartalmaz.
 • Vevő a vételár megfizetésével tudomásul veszi, hogy a „Darálék” felhasználás előtt száraz, fedett helyen tartandó, tárolandó.
 1. A „Darálék” minőségi, illetve mennyiségi vizsgálata
 • Vevő a vételár megfizetésével vállalja, hogy a „Darálék” minőségi, illetve mennyiségi vizsgálatát a „Darálék” átvételekor elvégzi. Amennyiben a „Darálék” az „Adásvételi szerződésben” megállapított mennyiségi, valamint az „Adásvételi szerződésben” és a jogszabályokban megállapított minőségi követelményeknek a teljesítés időpontjában nem felelt meg, a Vevő az ebből eredő jogait a „Darálék” minőségi, illetve mennyiségi vizsgálatát követő 8 napon belül érvényesítheti.
 • Vevő a vételár megfizetésével tudomásul veszi, hogy Eladót a Vevő által végzett, a „Darálék” minőségi, illetve mennyiségi vizsgálatát követő 8 napon túl a „Darálék” esetlegesen felmerülő hibájáért, így különösen a más anyaggal való vegyülés következtében fellépő kárért felelősség nem terheli.
 • Vevő a vételár megfizetésével kijelenti, hogy az „Adásvételi szerződésből” eredően, illetve ahhoz kapcsolódóan, valamint az abból származó eladói kötelezettség teljesítéseként átadott „Darálékkal” összefüggésben a „Darálék” minőségi, illetve mennyiségi vizsgálatát követő 8 napon túl Eladó irányában semmilyen további követelése, így különösen kártérítési igénye nincs és az a jövőben sem fog felmerülni.

 

Kelt: Iszkaszentgyörgy, 2023. július 20.

Hatályba lép: 2023. július 20.